Thông tin liên hệ
  • (HOTLINE/ WECHAT / ZALO ) 24/7 MR THỌ : 0902 210 217

Xe nâng điện và xu hướng sử dụng hiện nay ở Việt Nam

  15/05/2018    Lượt xem : 2304

Xe nâng điện ưu điểm lớn nhất là tiếng ồn và khí thải ra môi trường gần như không có. Việt nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới chính vì vậy xu hướng tất yếu sử dụng xe nâng điện là tất yếu.