Bán xe nâng hàng cho Doanh Nghiệp Khu Chế Xuất MIỄN thuế GTGT 10%

Xe nâng hàng là mặt hàng được miễn thuế GTGT10% khi xuất bán cho các doanh nghiệp ở Khu chế xuất theo quy định hiện hành ở Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình thủ tục để bán xe nâng hàng cho doanh nghiệp không chịu thuế GTGT 10% mà chúng tôi đang cung cấp.

Một số khái niệm cơ bản để hiểu về Doanh Nghiệp và hàng hóa Khu Chế Xuất.

Khu chế xuất: là khu công nghiệp tập trung, tập trung các doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Doanh nghiệp chế xuất: là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ chuyên cho sản xuất xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất bao gồm: hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định hình thành xí nghiệp, hàng hoá nhập khẩu để sản xuất và sản phẩm xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền để làm thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK.

Đối với hàng hoá trong nước đưa vào khu chế xuất : Quan hệ trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp chế xuất được coi là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, phải thực hiện các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và phải khai báo và làm thủ tục hải quan.

Đối với hàng hoá trao đổi, mua bán của các doanh nghiệp trong cùng một khu chế xuất : Phải được ban quản lý khu chế xuất cho phép, không phải mở tờ khai hải quan mà chỉ nộp giấy phép và hợp đồng.

Đối với hàng hoá gia công: Doanh nghiệp chế xuất được ký hợp đồng gia công, hợp đồng dịch vụ với các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật. Khi xuất nhập hàng hoá, doanh nghiệp phải khai báo và làm thủ tục hải quan.

Xe nâng động cơ Diesel

Quy trình và thủ tục Cung cấp xe nâng hàng vào Khu chế xuất ( Doanh nghiệp được miễn thuế GTGT10% ) tạo tài sản cố định.

Đối với bên bán xe nâng ( gọi là đơn vị xuất khẩu) Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đẩy đủ như sau : 

- Hợp đồng mua bán giữa 02 bên ( 02 bản gốc).

- Hóa đơn giá trị gia tăng

- Giấy Commercial Invoice ( Đóng dấu pháp danh bên bán - 01 bản gốc)

- Giấy Packing List ( Đóng dấu pháp danh bên bán - 01 bản gốc).

- Giấy chứng nhận ATKT và Bảo về Môi Trường XMCD Nhập Khẩu ( 01 bản gốc)

- Giấy Quality Certificate ( Giấy chất lượng do đơn vị sản xuất hay PP xe nâng từ nước ngoài cung cấp - 01 bản sao y).

- Giấy ORIGINAL ( Giấy CO chứng nhận xuất xứ do đơn vị sản xuất hay PP xe nâng từ nước ngoài cung cấp - 01 bản sao y).

- Tờ khai hàng hóa NHẬP KHẨU thông quan ( Khi hàng hóa từ nước ngoài về qua của khẩu hải qua Việt Nam kiểm tra - 01 bản sao y).

- Bảng kê chi tiết số khung số máy ( List hàng hóa nhập về cùng 1 lô kiểm tra - 01 bản sao y).

Hóa đơn xe nâng hàng

Bộ giấy tờ cần chuẩn bị khi khai hàng hóa

Khi có đầy đủ bộ giấy tờ trên Doanh nghiệp Xuất Khẩu tiến hành khai điện tử qua của khẩu hải quan đang quản lý doanh nghiệp mua  xe nâng hàng trên. Sẽ có kết quả phân luồng của tờ khai ngay sau khi doanh nghiệp tiến hành khai điện tử. Kết quả như sau : 

Tờ khai luồng Xanh : Không cần kiểm tra, xe nâng được phép xuất vào khu chế xuất.

Tờ khai luồng Vàng : Hải quan cần kiểm tra bộ giấy tờ đã chuẩn bị ở trên ngay sau khi kiểm tra hải quan sẽ cho phép xe nâng được phép xuất vào khu chế xuất.

Tờ khai luồng đỏ: Hải quan cần kiểm tra bộ giấy tờ đã chuẩn bị ở trên và kiểm tra thực tế cả xe nâng hàng. Ngay sau khi kiểm tra hải quan sẽ cho phép xe nâng được phép xuất vào khu chế xuất.

Tờ khai thông quan xe nâng hàngTờ khai xuất khẩu đã thông quan

 

Đối với bên mua xe nâng ( gọi là đơn vị nhập khẩu) Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đẩy đủ và tiến hành khai nhập khẩu như trên. Lưu ý đóng dấu pháp danh từ bên mua (Bản sao y)

Ngay sau khi tiến hành khai doanh nghiệp nhập khẩu sẽ có kết quả của tờ khai phân luồng nhập khẩu như sau : 

Tờ khai luồng Xanh : Không cần kiểm tra, xe nâng được phép nhập vào khu chế xuất mà không cần kiểm tra giấy tơ và máy móc.

Tờ khai luồng Vàng : Hải quan cần kiểm tra bộ giấy tờ đã chuẩn bị ở trên ngay sau khi kiểm tra hải quan sẽ cho phép xe nâng được phép nhập vào khu chế xuất.

Tờ khai luồng đỏ: Hải quan cần kiểm tra bộ giấy tờ đã chuẩn bị ở trên và kiểm tra thực tế cả xe nâng hàng. Ngay sau khi kiểm tra hải quan sẽ cho phép xe nâng được phép nhập khẩu vào khu chế xuất.

Trên đây là kinh nghiệm PP xe nâng heli Trung Quốc cho các doanh nghiệp được miễn thuế GTGT 10%. Nếu cần thêm thông tin liên hệ MR THỌ - 0902 210 217