Không có dữ liệu
STT KHỐI HỌ TÊN CHỨC VỤ
1   Đỗ Huy Phương Giám đốc
2   Phạm Thị Kim Hoa Kiểm soát
3 Kế toán Nguyễn Thị Hoa Kế Toán Trưởng
4 Kế toán Nguyễn Xuân Lộc Nhân Viên
5 Kế toán Nguyễn Thị Phương Nhân Viên
6 Kế toán Khúc Hồng Yến Nhân Viên
7 Kế toán Nguyễn Võ Trung Nhân Viên
8 Kế toán Nguyễn Thị Thơm Nhân Viên
9 Kế toán Dương Thị Dịu Nhân Viên
10 Kế toán Trần Thị Nga Nhân Viên
11 Kinh Doanh Lê Văn Thọ GĐ KD Miền Bắc
12 Kinh Doanh Phạm Đinh Doanh GĐ KD Miền Nam
13 Kinh Doanh Nguyễn Văn Đàn GĐ KV1
14 Kinh Doanh Nguyễn Đức Hiếu Nhân Viên
15 Kinh Doanh Đặng Văn Tin Nhân Viên
16 Kinh Doanh Cao Quý Long Nhân Viên
17 Kinh Doanh Vũ Văn Mạnh Nhân Viên
18 Kinh Doanh Hồ Văn Định GĐ KV2
19 Kinh Doanh Phạm Tiến Đạt Nhân Viên
20 Kinh Doanh Lê Trọng Thao Nhân Viên
21 Kinh Doanh Phạm Công Nhất Nhân Viên
22 Kinh Doanh Trần Phi Quang GĐ KV3
23 Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Thái Hậu Nhân Viên
24 Kinh Doanh Nguyễn Văn Xuyên Nhân Viên
25 Kinh Doanh Hoàng Văn Huỳnh Nhân Viên
26 Kinh Doanh Đỗ Thế Phúc Nhân Viên
27 Kinh Doanh Đinh Quang Đức Nhân Viên
28 Kinh Doanh Chu Văn Ngọc GĐ KV4
29 Kinh Doanh Nguyễn Tuấn Đạt Nhân Viên
30 Kinh Doanh Trần Minh Đức Nhân Viên
31 Kinh Doanh Nguyễn Tùng Anh Nhân Viên
32 Kinh Doanh Nguyễn Thành Nam Nhân Viên
33 Kinh Doanh Đỗ Văn Hiệp Nhân Viên
34 Kinh Doanh Nguyễn Thanh Tùng Nhân Viên
35 Kinh Doanh Nguyễn Duy Đức GĐ KV Hải Phòng
36 Kinh Doanh Nguyễn Tuấn Anh Nhân Viên
37 Kinh Doanh Phùng Văn An GĐ KV V
38 Kinh Doanh Võ Văn Hào Nhân Viên
39 Kinh Doanh Nguyễn Văn Thắng Nhân Viên
40 Kinh Doanh Nguyễn Đình Viên Nhân Viên
41 Kinh Doanh Vũ Đình Dũng Nhân Viên
42 Kinh Doanh Lê Duy Khánh GĐ KV VI
43 Kinh Doanh Lê Hồng Yên Tĩnh Nhân Viên
44 Kinh Doanh Nguyễn Thanh Tuấn Nhân Viên
45 Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Anh Nhân Viên
46 Kinh Doanh Nguyễn Văn Khải Nhân Viên
47 Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Kiên Nhân Viên
48 Kinh Doanh Bùi Văn Tùng GĐ KV VII
49 Kinh Doanh Nguyễn Đức Dương Nhân Viên
50 Kinh Doanh Nguyễn Lê Trọng Nghĩa Nhân Viên
51 Kinh Doanh Phạm Quốc Hưng Nhân Viên
52 Kinh Doanh Nguyễn Đức Phúc GĐ KV VIII
53 Kinh Doanh Phan Minh Quang Nhân Viên
54 Kinh Doanh Nguyễn Hữu Phước Nhân Viên
55 Kỹ Thuật Nguyễn Viết Anh TP Kỹ Thuật Bắc
56 Kỹ Thuật Trần Duy Hoan Nhân Viên
57 Kỹ Thuật Võ Văn Vinh Nhân Viên
58 Kỹ Thuật Nguyễn Văn Sơn Nhân Viên
59 Kỹ Thuật Hoàng Văn Lượng Nhân Viên
60 Kỹ Thuật Nguyễn Văn Trường Nhân Viên
61 Kỹ Thuật Phạm Văn Giáp Nhân Viên
62 Kỹ Thuật Phan Văn Trường Nhân Viên
63 Kỹ Thuật Hoàng Khánh Duy Nhân Viên
64 Kỹ Thuật Võ Văn Sơn Nhân Viên
65 Kỹ Thuật Trần Hồng Quảng Nhân Viên
66 Kỹ Thuật Tạ Văn Sơn Nhân Viên
67 Kỹ Thuật Hoàng Quốc Chí Nhân Viên
68 Kỹ Thuật Vũ Anh Ninh Nhân Viên
69 Kỹ Thuật Thiều Quang Linh Nhân Viên
70 Kỹ Thuật Hà Huy Chung Nhân Viên
71 Kỹ Thuật Nguyễn Thế Ngọc Nhân Viên
72 Kỹ Thuật Tạ Duy Tùng Nhân Viên
73 Kỹ Thuật Phạm Văn Nam Nhân Viên
74 Kỹ Thuật Đinh Thành Nhân Nhân Viên
75 Kỹ Thuật Huỳnh Quang Nhật TP Kỹ Thuật Nam
76 Kỹ Thuật Trần Văn Đảng Nhân Viên
77 Kỹ Thuật Nguyễn Hải Đăng Nhân Viên
78 Kỹ Thuật Trịnh Vạn Phúc Nhân Viên
79 Kỹ Thuật Phan Lê Minh Duyên Nhân Viên
80 Kỹ Thuật Phạm Văn Quân Nhân Viên
81 Kỹ Thuật Hồ Sỹ Gia Nhân Viên
82 Kỹ Thuật Trần Như Vũ Nhân Viên
83 Kỹ Thuật Nguyễn Hoàng Thạch Nhân Viên
84 Kỹ Thuật Đặng Huỳnh Vương Nhân Viên
85 Kỹ Thuật Đỗ Văn Thương Nhân Viên
86 Kỹ Thuật Nguyễn Thanh Dinh Nhân Viên
87 Kỹ Thuật Nguyễn Gia Vỹ Nhân Viên
88 Kỹ Thuật Đỗ Văn Tâm Nhân Viên
89