Xe kéo hàng chạy điện đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong điều kiện nhà xưởng rộng lớn cần vận chuyển hàng cơ động và nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp xe kéo hàng chạy điện heli được nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam tin dùng như xe kéo hàng sân bay, xe kéo hàng trong kho nhà xưởng công nghiệp....

Phân loại xe đầu kéo hàng heli : Gồm 02 dòng chính chủ yếu phân theo nhiên liệu sử dụng với tải trọng kéo hàng hóa đa dạng từ 1 tấn đến 25 tấn.

Xe đầu kéo chạy điện :  Sử dụng ắc quy cung cấp hoạt động cho xe nâng.
Xe đầu kéo động cơ : ở thị trường chủ yếu sử dụng động cơ Diesel và động cơ Xăng, Ga...

Xe kéo hàng chạy điện đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong điều kiện nhà xưởng rộng lớn cần vận chuyển hàng cơ động và nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp xe kéo hàng chạy điện heli được nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam tin dùng như xe kéo hàng sân bay, xe kéo hàng trong kho nhà xưởng công nghiệp....

Phân loại xe đầu kéo hàng heli : Gồm 02 dòng chính chủ yếu phân theo nhiên liệu sử dụng với tải trọng kéo hàng hóa đa dạng từ 1 tấn đến 25 tấn.

Xe đầu kéo chạy điện :  Sử dụng ắc quy cung cấp hoạt động cho xe nâng.
Xe đầu kéo động cơ : ở thị trường chủ yếu sử dụng động cơ Diesel và động cơ Xăng, Ga...