Tình hình nhập khẩu máy móc thiết bị ở Việt Nam tính đến tháng 3/2016

Trong quý I/2016, Nhập khẩu thiết bị máy móc, thiết bị ở Việt Nam đạt trên 5,97 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong quý I/2016, Nhập khẩu thiết bị máy móc, thiết bị ở Việt Nam đạt trên 5,97 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trung quốc vẫn là thị trường được Việt Nam nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị nhất. 

Máy móc thiết bị trung quốc

Đánh giá tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị của Việt Nam tháng 3/2016.

Về kim ngạch nhập khẩu.

Tháng 3/2016 nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt 2,29 tỷ USD, tăng 46,6% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2015 lại giảm 11,2%.

Tháng 3/2016 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của khối doanh nghiệp FDI đạt 1,25 tỷ USD, tăng 33,3% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2015 lại giảm 28,5% và chiếm trên 54,7% tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta trong tháng 3/2016.

Về thị trường nhập khẩu.

Trong tháng 3/2016, phần lớn các thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta có kim ngạch giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2015, do có đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Đánh giá về các thị trường mà nước ta nhập khẩu thiết bị máy móc.

Thị trường Trung Quốc : Đây vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu máy móc, xe nâng hàng , ô tô, thiết bị dụng cụ phụ tùng lớn nhất của nước ta, trong tháng 3/2016 kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt trên 423 triệu USD, so với tháng trước giảm 45%, còn so với cùng kỳ năm 2015 giảm 39,5%, và chiếm trên 26,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 3 tháng đầu năm 2016, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc đạt 1,18 tỷ USD, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 23% và chiếm 31,9% tổng kim ngạch.

Thị trường Hàn Quốc : Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2016 đạt trên 339,8 triệu USD, so với tháng trước giảm 9,8%, còn so với cùng kỳ năm 2015 giảm 29,3% và chiếm 21,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 3 tháng đầu năm 2016, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Hàn Quốc đạt 715,8 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 23,8%, chiếm 19,3% kim ngạch nhập khẩu.

Thị Trường Nhật Bản : Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng từ thị trường Nhật Bản tháng 3/2016 đạt trên 251,1 triệu USD, so với tháng trước giảm 17,3%, còn so với cùng kỳ năm 2015 giảm 27,9% và chiếm gần 16% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 3 tháng đầu năm 2016, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Nhật Bản đạt trên 557,9 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 30,1%, và chiếm trên 15% tổng kim ngạch.

Khu vực EU : Tháng 3/2016 kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng từ khu vực EU đạt trên 219 triệu USD, giảm 9% so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm 2015 tăng 6% và chiếm 13,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 3 tháng đầu năm 2016, kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng từ khu vực EU đạt 460,4 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước giảm 8,1% và chiếm 12,4% tổng kim ngạch.

Nhóm mặt hàng trung quốc được nhập khẩu nhiều nhất hiện nay.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2015 với trị giá là 6,79 tỷ USD.

Nhóm hàng máy móc, thiết bị, xe nâng, ô tô,  dụng cụ và phụ tùng Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 10 tháng qua với trị giá là 7,43 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Ô tô nguyên chiếc cũng là một trong những mặt hàng Trung Quốc xuất khẩu nhiều sang Việt Nam. Chiếm số lượng nhiều vẫn là các loại xe cỡ nhỏ, xe giá thấp xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống.