Xe nâng hàng với chiều cao nâng 4000mm, Hoạt động ổn định ,Hiệu Qủa.

Xe nâng heli nâng cao 4m (4000 mm) được phân loại tùy theo điều kiện làm việc và loại khung nâng lắp trên xe nâng hàng. Loại xe nâng với khung nâng cao 4m thường sử dụng nâng hạ thông thường và sử dụng để đóng hàng trong container.

Xe nâng hàng heli nâng cao 4m (4000 mm) được phân loại tùy theo điều kiện làm việc và loại khung nâng lắp trên xe nâng hàng. Loại xe nâng với khung nâng cao 4m thường sử dụng nâng hạ thông thường và sử dụng để đóng hàng trong container.

Các loại xe nâng heli sử dụng khung nâng cao 4000mm.

1. Khung nâng 2 tầng M400.

Đảm bảo chiều cao nâng hàng hóa lớn nhất - 4000 mm.

Chiều cao nâng tự do thấp ( Đối với xe nâng heli 3 tấn – 135mm)

Chiều cao khung nâng ban đầu khi chưa nâng là 2620 mm đối với loại khung nâng này thì không thể chui container thấp ( Của container thấp – 2280mm)

2. Khung nâng 2 tầng Full Free ZM400.

Đảm bảo chiều cao nâng hàng hóa lớn nhất - 4000 mm.

Chiều cao nâng tự do lớn ( Đối với xe nâng heli 3 tấn – 1390mm)

Chiều cao khung nâng ban đầu khi chưa nâng là 2620 mm.

=> Khung nâng ZM400 có thể sử dụng để chui container thấp, có thể xếp được 2 tầng Pallet khi chiều cao nâng tự do là 1390 mm

3  Khung nâng 3 tầng ZSM400.

Đảm bảo chiều cao nâng hàng hóa lớn nhất - 4000 mm.

Chiều cao nâng tự do thấp ( Đối với xe nâng heli 3 tấn – 830mm)

Chiều cao khung nâng ban đầu khi chưa nâng là 2065 mm.

=> Khung nâng ZSM400 có thể sử dụng để chui container thấp, có thể xếp được 2 tầng Pallet khi chiều cao nâng tự do là 830 mm.

Xe nâng hàng nâng cao 4m

Xe nâng hàng heli nâng cao 4000 mm

Liên hệ Mr Thọ - 0902 210 217 để nhận được tư vấn và báo giá chính xác nhất về xe nâng hàng heli sử dụng khung nâng cao 4m.